Tildelingsbrev fra departementene

Tildelingsbrevet viser hvilke bevilgninger Forskningsrådet har til disposisjon og fastsettes årlig etter budsjettbehandlingen i Stortinget. Tildelingsbrevet er et styringsdokument fra regjeringen.

I tillegg til budsjettrammer fastsetter tildelingsbrevet blant annet resultatmål for Forskningsrådets virksomhet og vår rapporteringsplikt til departementene.

Forskningsrådet ligger administrativt under Kunnskapsdepartementet, men også andre departementer bevilger penger til forskning gjennom Forskningsrådet i egne tildelingsbrev.

Tildelingsbrev

Nedenfor er tildelingsbrev for 2023:

Nedenfor er tildelingsbrev for 2022:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 06:46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.