Våre ordninger for offentlig sektor

I tillegg har vi flere mindre finansieringsordninger som retter seg mot offentlig sektor.

Kven kan søkje?

Kommunar, fylkeskommunar, statlege verksemder, offentleg eigde verksemder som løyser oppgåver på vegner av det offentlege kan få finansiering i samarbeid med forskarar ved forskingsorganisasjonar eller i næringslivet.

Lær av andre som har fått midler

Søk internasjonale midlar

Offentlege verksemder kan søkje midlar frå EU eller andre internasjonale organisasjonar.

Bli kjent med moglegheitene

Nøkkeltal og fakta om innovasjon i offentleg sektor

En pil som peker ned mot en vannrett linje. Ikon

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2023, 23:54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.