Vi skaper dialog om forskning og forskningsresultater, og hvordan dette kan bidra til å skape verdier og løse samfunnsutfordringer. 

Forskningsdagene er en av Europas største forskningsfestivaler. Her viser forsknings- og kunnskapsinstitusjoner over hele landet fram forskningen sin til allmenheten. Festivalen omfatter alt fra åpne laboratorier til debatter, forsker stand-up, foredrag og quizer. Det meste er gratis og åpent for alle. Festivalen arrangeres hvert år i uke 38 og 39. 

Nysgjerrigper er vårt tilbud til elever og lærere i grunnskolen. Målet er at barn skal få vite hva forskning går ut på, lære om forskning og selv prøve å forske. Skoleklasser kan bruke Forskningsrådets opplegg for arbeid med vitenskapelig metode i skolen, Nysgjerrigpermetoden.

De regionale vitensentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre for matematikk, naturvitenskap og teknologi. Målet er at de besøkende skal lære ved å eksperimentere selv. Forskningsrådet forvalter en tilskuddsordning for vitensentrene.

Forskning, innovasjon og teknologi på nye frimerker

Se frimerkeserien

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2023, 00:10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.