Instituttsektoren

Forskningsinstituttene skal bidra med forskning av høy kvalitet og relevans for næringsliv, forvaltning og samfunnet ellers. Forskningsrådet har et strategisk ansvar for instituttsektoren der vi i dag gir grunnfinansiering til 33 institutter.

Les om Forskningsrådet og Instituttsektoren

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 05:42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.