Høyring: samfunnsoppdraget inkludering av barn og unge

Porteføljer

Vi har delt investeringsverksemda vår inn i 16 prosjektporteføljer. Kvar portefølje har eit styre med ansvar for å investere i dei beste prosjekta innanfor porteføljeområdet sitt. Nye porteføljestyre vil bli peikt ut frå 01.01.2024. Fram til 15. oktober kan du foreslå kandidatar til dei nye styrane.

Fem personer som står rundt et nettbrett

Kommende arrangementer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2023, 22:54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.